Effektivare matematikundervisning 2017-06-30T01:53:02+00:00

Project Description

Effektivare matematikundervisning

– som når alla elever, skapar delaktighet och ger ökad måluppfyllelse

14-15 november 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Effektivare matematikundervisning – som når alla elever, skapar delaktighet och ger ökad måluppfyllelse

  • Effektivare matematikundervisning som engagerar och ger bättre förutsättningar för begreppsutveckling, förståelse och matematiska strategier
  • Stöttning av svaga elever i matematikundervisningen– hur analysera, bättre förstå och nå de svaga eleverna?
  • Framgångsrika strukturer som utvecklar elevernas problemlösnings- och resonemangsförmåga med tydligare fokus på högre måluppfyllelse
  • Nyanlända i matematikundervisningen – tillvarata, utmana och utveckla nyanlända elevers matematikkunnande
  • Digitala verktyg och varierad undervisning som ökar elevers möjligheter att utveckla sitt matematiska tänkande
  • Från motstånd till motivation i matematikundervisningen– så väcker du lust och motivation till lärandet hos dina
    elever

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 15 november

Framgångsrikt ledarskap, effektiv undervisning och meningsfullt lärande i klassrummet

Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får ta del av teori och praktiska exempel, och får med dig användbara verktyg som utvecklar ditt ledarskap för ett meningsfullt lärande i klassrummet.
Fördjupningen leds av Ambjörn Furenhed, förstelärare i Folkungaskolans gymnasium, Linköpings kommun.

Datum

Konferens och fördjupning den 14-15 november 2017

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 29 september: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 29 september: 7990 kr
Före 16 juni: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Torkel Klingberg
Professor, Karolinska Institutet

Wiggo Kilborn
Skolforskare, lärarutbildare, författare

Ambjörn Furenhed
Förstelärare, Folkungskolans gymnasium, Linköpings kommun

Maria Lindroth
Förstelärare i MA och SO, Trädgårdsstadsskolan, Botkyrka kommun

Per Berggren
Förstelärare i MA och NO, Trädgårdsstadsskolan, Botkyrka kommun

Pia Agardh
Grundare, Admera Education

Saman Abdoka
Grund- och gymnasielärare i matematik, läroboksförfattare, Eskilstuna kommun

Josefine Rejler
örstelärare i MA, Lemshaga Akademi och Admera Education

Jonas Hall
Förstelärare i matematik, Rodengymnasiet, Norrtälje kommun

Martin Hugo
Fil.dr i pedagogiskt arbete, lektor i pedagogik, Högskolan i Jönköping

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan