Matematiksvårigheter 2018-02-13T13:39:13+00:00

Project Description

Matematiksvårigheter

Kartläggning – Anpassade miljöer – Ökad motivation

19-20 mars 2018 Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Anpassade lärmiljöer och matematikundervsining som stödjer vid matematiksvårigheter och stimulerar alla elever

  • Kartläggning och screening – hur kontinuerligt följa elevers kunskapsutveckling och bidra med rätt insatser?
  • Effektivare struktur för intensivundervisning – praktisk arbetsprocess som ökar matematiska kunskaper, motivationen
    och tilltron till egen förmåga
  • Konkreta anpassningar i lärmiljön som stärker lärandet vid matematiksvårigheter
  • Säkra att elever får den matematiska grunden – vad behöver befästas i de lägre åldrarna för att lyckas i matematik högre upp?
  • Från forskning till praktik – praktiska strategier och arbetsmodeller som bättre möter elever med matematiksvårigheter i vardagen
  • Öka elevers självförtroende och motivation för matematik – hur får du elever som fått emotionella blockeringar att komma vidare när det gäller matematik?

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 20 mars 2018:

Anpassade lärmiljöer och matematikundervsining som stödjer vid matematiksvårigheter och stimulerar alla elever

Välkommen till en inspirerande fördjupning där du, utifrån praktisk erfarenhet och forskning, får du ta del av kompensatoriska metoder som överbygger matematiksvårigheter i det inkluderande klassrummet. Under eftermiddagen pratas om anpassade lärmiljöer och matematikundervisning som stödjer vid matematiksvårigheter och stimulerar alla elever.

Eftermiddagen leds av Maria Lindroth och Per Berggren, förstelärare på Trädgårdsstadsskolan i Tullinge, författare och lärarutbildare.

Datum

Konferens 19-20 mars 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 22 december: 5995 kr
Före 16 februari: 6995 kr
Fördjupning: 2495 kr
Konferens och fördjupning: 9490 kr
Före 16 februari: 7990 kr
Före  22 december: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Gunnar Sjöberg
docent, Umeå universitet

Britt-Louise Theglander
lärare och läkare

Lena Sjö Wahl
matematikutvecklare, Järfalla kommun

Lena Lindroth
Ma/SO lärare samt förstelärare, Botkyrka kommun

Per Berggren
Ma/NO lärare samt förstelärare, Botkyrka kommun

Helena Roos
fil. Lic. i matematikdidaktik och doktorand, Linnéuniversitetet

Ulf Albertsson
speciallärare, Umeå kommun

Johan Korhonen
funiversitetslärare på fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor