Effektivare och utmanande matematikundervisning2018-09-14T08:18:58+00:00

Project Description

Effektivare och utmanande matematikundervisning

Fokus högstadiet och gymnasiet!

27-28 november 2018, Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Programmering • Digitala verktyg • Motivation • Högre måluppfyllelse

  • Integrering av programmering i matematikundervisningen – struktur, centralt innehåll och praktiska uppgiftsexempel
  • Problemlösning och modellering – strategier för att planera och leda problemlösning som motiverar och stärker elevers matematiska förmåga
  • Digitala verktyg med nya möjligheter och stöd för elever i de högre årskurserna att nå kunskapsmålen
  • Strukturerad ämnesutveckling, senaste forskningen och kollegialt lärande – lyft resultatet genom systematiska metoder för att analysera och utveckla undervisningen
  • GeoGebra i matematikundervisningen – utveckla undervisningen med visualisering, laborativt och undersökande arbetssätt
  • Effektiv matematikundervisning i klassrum där eleverna befinner sig på olika nivåer – undervisningsstruktur som når ut och utmanar alla elever på rätt nivå

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 28 november

Utmanande och effektiv matematikundervisning – utveckla ett motiverande arbetssätt och ta det vidare in i din undervisning

– under ledning av Bosse Larsson, matematiklärare och pedagogisk utvecklare med riktat uppdrag MA/NO, teamledare och handledare för lärarstudenter och verksam i Norrköpings kommun. Lär dig verkningsfulla metoder som gör eleverna involverade att ta mer ansvar för sitt lärande samt att du får konkreta förslag på hur du skapar en utforskande, nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet.

Datum

Konferens och fördjupning den 27-28 november 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 26 oktober: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 26 oktober: 7990 kr
Före 29 september: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Johan Lithner
professor i matematikdidaktik, föreståndare för Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik

Mikael Tylmad
IT-pedagog och läromedelsförfattare

Mathilda Lennermo Selin
lärare i matematik, naturkunskap, idrott, Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna

Agneta Larsson
förstelärare och ämneslärare i matematik och fysik, Katedralskolan i Uppsalaedagog och handledare, Danderyds kommun

Niklas Zetterling
förstelärare och ämneslärare i matematik och fysik, Katedralskolan i Uppsala

Richard Pekkari 
lärare i fordonsämnen, Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna

Anders Karlsson
lärare i matematik och fysik, Ållebergsgymnasiet i Falköping

Svetlana Yushmanova
lärare i matematik, engelska och ryska, Ållebergsgymnasiet i Falköping

Magnus Dahlström
förstelärare i matematik och fysik vid Pauliskolan samt samordnade för Gymnasie- och vuxen-utbildningsförvaltnings fortbildning i program-mering för matematiklärare i Malmö stad

Annika Thyberg
MA/NO lärare vid Rudsskolan samt matematikutvecklare, Karlstads kommun

Bosse Larsson
Matematiklärare, pedagogisk utvecklare med riktat uppdrag MA/NO, teamledare och handledare, Norrköpings kommun

Daniel Nilsson
matematik- och historielärare samt speciallärare, Stagneliusskolan i Kalmar

Helena Kvarnsell
MA/NO/Tekniklärare, Björknässkolan i Nacka

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor