NYTT TILLFÄLLE – Inkludering och anpassade lärmiljöer2018-09-14T08:18:13+00:00

Project Description

Inkludering och anpassade lärmiljöer

22-23 oktober 2018, Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Strategier, arbetssätt och anpassningar som lyfter alla elevers resultat

  • NPF anpassat klassrum – utveckla strukturer och undervisningsmetoder som stimulerar lärandet för alla elever och i synnerhet elever med NPF
  • Senaste forskningen – vilken forskning, arbetssätt och utvecklingsarbete stärker inkluderingstanken och ger långsiktiga effekter?
  • Praktiska verktyg för klassrummet – metoder som stärker elevens empowerment och möjlighet till ökat lärande
  • Utveckla förebyggande, generella anpassningar som skapar effektivitet i undervisningen – konkret material som ger ett handfast stöd i inkluderingsarbetet
  • Inkluderande ledarskap och utmanande undervisning i klassrummet – hur skapa trygghet och lärande som utmanar alla elever på rätt nivå?
  • Strategier som leder och stödjer en hel skola att arbeta och verka inkluderande utifrån befintliga resurser

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 23 oktober

Strategier för att stödja och utveckla inkluderingsarbetet– skapa förutsättningar och möjligheter till tillgänglig lärmiljö

– under ledning av Malin Valsö, leg. psykolog med inriktning på organisations-, kvalitets- och kompetensutveckling inom grundskola och gymnasium. Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får del av hur du förskjuter fokus från individen tillgruppen och där målet är att utveckla framgångsrikt utvecklingsarbete för lärmiljö och undervisning som är tillgänglig och meningsfull för varje elev.

Datum

Konferens och fördjupning den 22-23 oktober 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 31 augusti: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 28 september: 7990 kr
Före 31 augusti: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Elisabeth Persson
Universitetslektor, Högskolan i Borås

Malin Valsö
VD, leg psykolog, skolutvecklare, författare och föreläsare, Elevhälsokonsultern

Cajsa Jahn
pedagog och handledare, Danderyds kommun

Malin Reuterswärd
pedagog och handledare, Danderyds kommun

Linda Lindkvist Nyberg
förstelärare, specialpedagog och lärarcoach, Sigtuna kommun

Gudrun Löwendahl Björkman
specialpedagog, författare och föreläsare, GLB Åtgärdsprogram

Joanna Lundin
NPF- pedagog, Fullersta RO, Huddinge kommun

Caroline Kelly
Gymnasielärare, Thorildsplans Gymnasium, Stockholms stad

Sara Hesslid
Gymnasielärare, Thorildsplans Gymnasium, Stockholms stad

Stefan Hertz
lärare i SO-ämnena, föreläsare och skolutvecklare

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor