Inkludering och anpassade lärmiljöer 2018-02-13T13:38:03+00:00

Project Description

Inkludering och anpassade lärmiljöer

24-25 april 2018, Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Strategier, arbetssätt och anpassningar som lyfter alla elevers resultat

  • NPF anpassat klassrum – utveckla strukturer och undervisningsmetoder som stimulerar lärandet för alla elever och i synnerhet elever med NPF
  • Senaste forskningen – vilken forskning, arbetssätt och utvecklingsarbete stärker inkluderingstanken och ger långsiktiga effekter?
  • Praktiska verktyg för klassrummet – metoder som stärker elevens empowerment och möjlighet till ökat lärande
  • Utveckla förebyggande, generella anpassningar som skapar effektivitet i undervisningen – konkret material som ger ett handfast stöd i inkluderingsarbetet
  • Inkluderande ledarskap och utmanande undervisning i klassrummet – hur skapa trygghet och lärande som utmanar alla elever på rätt nivå?
  • Strategier som leder och stödjer en hel skola att arbeta och verka inkluderande utifrån befintliga resurser

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 25 april

Inkluderande arbetsmetoder vid NPS – inkluderingskompetens som ger stärkande strategier och anpassade lärmiljöer

– under ledning av Linda Jensen, beteendevetare, författare och föreläsare.
Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får senaste resultat runt hjärnforskning, vetenskapsbaserad pedagogik och beteendevetenskap för effektiv inkludering och ger dig handfasta tips om hur man skapar ett klassrum för allas lärande.

Datum

Konferens och fördjupning den 24-25 april 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 23 februari: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 23 mars: 7990 kr
Före 23 februari: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Elisabeth Persson
Universitetslektor, Högskolan i Borås

Marie Sundgren
specialpedagog, Glömstaskolan, Huddinge kommun

Cajsa Jahn
pedagog och handledare, Danderyds kommun

Malin Reuterswärd
pedagog och handledare, Danderyds kommun

Linda Lindkvist Nyberg
förstelärare, specialpedagog och lärarcoach, Sigtuna kommun

Linda Jensen
beteendevetare, författare och föreläsare

Gudrun Löwendahl Björkman
specialpedagog, författare och föreläsare, GLB Åtgärdsprogram

Joanna Lundin
NPF- pedagog, Fullersta RO, Huddinge kommun

Stefan Hertz
lärare i SO-ämnena, föreläsare och skolutvecklare

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor