Psykisk hälsa i skolan2018-11-13T22:48:39+00:00

Project Description

Psykisk hälsa i skolan

– förebyggande, hälsofrämjande och stärkande insatser för lärande och hälsa

15-16 november 2018, OBS! byte av lokal – Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.

Förebyggande, hälsofrämjande och stärkande insatser för lärande och hälsa

  • Senaste forskningen kring barn och ungas psykiska ohälsa – vilka är orsakerna till att allt fler känner ångest, depression, press/stress och en känsla av att inte räcka till?
  • Skolans uppdrag för att stärka den psykiska hälsan och ge elever det stöd som de har rätt till – vad kan vi göra som har effekt?
  • Läroplanen, kunskapskrav och elevers psykiska hälsa – strukturer som hjälper och bättre möter elever som har svårt att nå målen
  • Relationell kompetens och effektfulla samtal om berör psykisktmående och ger eleverna verktyg att hantera livet och tackla motgångar
  • Hur utveckla förebyggande och hälsofrämjande strukturer i klassrummet som gynnar lärandet?
  • Hjärnans utveckling och hur elevers livsstil påverkar psykisk hälsa och inlärning
  • Praktisk samverkan där elevhälsans arbete och det pedagogiska arbetet förstärker varandra i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 16 november 2018:

Fysiskaktivitet som stärker den psykiska hälsan och elevens kunskapsinhämtning

– senaste forskningen och implementering i verksamheten

Välkommen till en inspirerande fördjupning led av Martin Lossman, lärare i idrott & hälsa samt ledarskap. Utifrån den senaste forskningen och praktiska erfarenhet, bl. a. inspiration och resultat vid Naperville Senior High School utanför Chicago (USA), får du ta del av hur fysiskaktivitet stärker  den psykiska hälsan och elevens kunskapsinhämtning.

Datum

Konferens 15-16 november 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 14 september: 5995 kr
Före 12 oktober: 6995 kr
Fördjupning: 2495 kr
Konferens och fördjupning: 9490 kr
Före 14 september: 6990 kr
Före  12 oktober: 7990 kr

Konferensanläggning

OBS! ny lokal

Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm.

Talare och praktikfall

Martin Forster
Leg. psykolog, Karolinska Institutet

Emelie Widman
Högstadielärare, Malmaskolan i Kolsva, Köpings kommun

Rosaria Galanti
Professor, Karolinska Institutet, Kupolstudien

Gergö Hadlaczky
Forskare och chef, National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health (NASP), Karolinska Institutet

Annika Nilsson
Förstelärare och läromedelsförfattare, Einar Hansengymnasiet i Malmö/Hajja – pedagogik och kommunikation

Lena Winqvist
Förstelärare och läromedelsförfattare, Einar Hansengymnasiet i Malmö/Hajja – pedagogik och kommunikation

Annelie Westlund
Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Martin Lossman
Lärare i idrott & hälsa samt ledarskap, Teamkoncept

Åke Pålshammar
Senioruniversitetslektor, Uppsala universitet

Petra Löfstedt
Projektledare, Folkhälsomyndugheten

Elinor Kennerö Tonner
Skolledare, Huddinge kommun

Rolf Agaton
Pedagog, Stenungsunds kommun

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor