Från problematisk frånvaro till närvaro 2017-08-22T23:37:16+00:00

Project Description

Från problematisk frånvaro till närvaro

– förebyggande och närvarofrämjande insatser med

elevens lärande och hälsa i fokus

11-12 oktober 2017 Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm

Förebyggande och närvarofrämjande insatser med elevens lärande och hälsa i fokus

  • Hur utveckla en skola som främjar närvaro, meningsfullhet, motivation och lust att lära – organisatoriska förutsättningar som säkrar en skola för alla
  • Kartläggning och uppföljningsarbete av problematisk frånvaro och hemmasittande elever – framgångsrika arbetssätt som får tillbaka elever till skolan
  • Strukturerade insatser och förebyggande arbete som fångar upp elever i riskzon för problematisk skolfrånvaro – hur arbeta systematiskt på alla nivåer för bäst effekt
  • Från hemmasittare till återvändare – utveckla tvärprofessionell samverkan och ökad delaktighet från eleverna som säkrar rätt insatser
  • ELOF – Elever Med Lång Ogiltig Frånvaro – förhållningssätt och strategier som skapar möjligheter att se till varje enskild elevs unika situation för att stötta på rätt sätt
  • Samtal och relationer – arbeta mer medvetet med respektfulla och tillitsfulla lärare-elev-relationer för att förebygga skolfrånvaro

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 12 oktober 2017:

Välkommen till en inspirerande fördjupning där du får ta del av hur man genom ett lågaffektivt perspektiv och förhållningssätt kan förstå och arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro. Under eftermiddagen ges flera exempel på kartläggningsmaterial som fokuserar på säväl den enskilda individen, som på grupp, miljö och bemötande.

Eftermiddagen leds av Terése Österholm, leg psykolog, Österholm Psykologkonsult

Datum

Konferens 11-12 oktober 2017

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 15 sept: 5995 kr
Fördjupning: 2495 kr
Konferens och fördjupning: 9490 kr
Före 15 sept: 7990 kr
Före 16 juni: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Petter Iwarsson
sakkunnig, BRIS

Anna Borg
Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND)

Kenth Hedevåg
specialpedagog, handledare, utbildare och föreläsare

Annika Lilja
leg lärare och lektor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet

Anna Petersen
specialpedagog och förstelärare, Landskrona Stad

Stina Hyltmark
speciallärare och förstelärare, Landskrona Stad

Terése Österholm
leg psykolog, Österholm Psykologkonsult

Marie Gladh
fil mag specialpedagogik och specialpedagog

Krysmyntha Sjödin
leg psykoterapeut och verksamhetschef

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan