Framtidens Förskola 2018 2017-12-14T22:29:18+00:00

Project Description

Framtidens förskola 2018

22-23 januari 2018, Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm

Framtidens förskola 2018– Pedagogiskt ledarskap och systematiskt kvalietetsarbete som lyfter och gör skillnad!

  • Strategier som håller det systematiskt kvalitetsarbetet vid liv och verkar långsiktigt i arbetet närmast barnen
  • Digitaliseringen som en naturlig del i förskolan kvalitets- och utvecklingsarbete – nya möjligheter som kompletterar och utvecklar verksamheten
  • Förskola utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund – hur motiverar du personal att ta till sig nya arbetssätt och släppa gamla invanda metoder
  • Att undervisa i förskolan – vad säger forskningen och styrdokumenten och vad betyder det för ditt ledarskap och det systematiska kvalitetsarbetet?
  • Styrning, dokumentation och arbetssätt för systematiska analyser och utveckling i förskolan – så går vi från ”görande” till mer fokus på reflektion och resultat
  • Förskolechefens uppdrag och ledarskap – framgångsfaktorer för att arbeta målinriktat med utvecklings- och kvalitetsarbete

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 september

Leda, synliggöra och utveckla Undervisning i förskolan

Välkommen till en inspirerande fördjupningseftermiddag där du får ta del av konkreta exempel och verktyg för hur du leder ett utvecklingsarbete som skapar förutsättningar och en god grund för förskollärare att bedriva undervisning i linje med förskolans mål.

Under ledning av Katinka Leo,  utvecklingsledare vid utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad.

Datum

Konferens och fördjupning den 22-23 januari 2018

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 27 oktober: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 21 december: 8990 kr
Före 27 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

OBS- ny konferens lokal

Clarion Hotel i Stockholm Ringvägen 98, Stockholm

Talare och praktikfall

Anna Palmer
Docent i förskoledidaktik, Stockholms universitet

Eva M Johansson
Universitetslektor i Utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst

Martina Lundström
förskoleutvecklare och pedagogista i västra Göteborgs förskolor

Elisabeth Wahlström
förskolechef för Björknäs förskolor i Nacka kommun

Bim Ridderspörre
universitetslektor i psykologi vid Malmö Högskola

Karin Rönnerman
professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Ingela Hultin Sabel
områdeschef för förskolorna i Linköpings kommun

Helen Petersson
områdeschef för förskolorna i Linköpings kommun

Micke Gunnarsson
barnskötare, entreprenör och föreläsare

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan