Framtidens Förskola 20192018-11-29T15:33:13+00:00

Project Description

Framtidens Förskola 2019

28-29 januari 2019 – Bonnier Conference Center, Stockholm

Strategier för att leda förskolans utvecklingsarbete

  • Hur designa framtidens förskola utifrån förskolans uppdrag för barnslärande och utveckling?
  • Strategiskt och hållbart ledarskap för förskolans digitalisering – vad krävs av dig som ledare, din personal och verksamhet för att lyckas i utvecklingsarbetet?
  • Så blir läroplanen en metod för förskolans verksamhetsutveckling – stöd och processer som levandegör förskolans uppdrag i praktiken
  • Strategier som mobiliserar förskoleverksamheten att behålla och attrahera kompetens samt öka frisknärvaron
  • Förverkliga förskolans stärkta pedagogiska uppdrag med fokus på undervisningsbegreppet och vad det betyder för framtidens förskola
  • Hur effektivt organisera, anpassa och fördela ansvaret i verksamheten utifrån olika yrkesroller?
  • Skapa förutsättningar för nya arbetssätt som är baserade på forskning och evidensbaserat lärande – undvik att verksamheten vilar på gammal kunskap

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 januari

”Framgångsrikt ledarskap i en förskola som är i ständig utveckling och förändring” under ledning av Lars Gustafsson, föreläsare och utbildare.

Följ med på en resa från nuläge till mål och vision där du inspireras, utmanas och får konkreta verktyg för hur du kan förbättra ditt, medarbetarnas och verksamhetens arbete.

Konferens och fördjupning den 28-29 januari 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 31 oktober: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 21 december: 7990 kr
Före 31 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

Bonnier Conference Center,
Torsgatan 21, Stockholm

Talare och praktikfall

Ingrid Pramling Samuelsson
Ingrid är professor vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsfokus är barns lärande i förskolan och förutsättningar för detta. Hon innehar också en UNESCO professur i Early childhood Education and Sustainable Development, och är därför engagerad i internationella frågor om barn. Ingrid belyser och förtydligar förskolans kvalitetsarbete utifrån läroplanens intentioner med barns välmående, lärande och utveckling i förskolan.

Theres Åkerbloom
Theres är utvecklings- och verksamhetsledare samt pedagogisk handledare/processledare med en lång och gedigen erfarenhet och kunskap om förskolan där hon började en gång i tiden som barnskötare för att vidareutveckla sig till legitimerad förskollärare och IKT-pedagog. Hennes fokus ligger på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och förmågorna i våra styrdokument. Theres är dessutom författare och uppskattad föreläsare som drivs av det kollegiala lärandet och styrkan i dela-kulturen. Hon har en plan med det hon gör – en läroplan!

Sven Persson
Sven är professor i pedagogik vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet

Ingegerd Tallberg Broman
Ingegerd är professor i pedagogik vid institutionen för Barn, Unga, Samhälle Malmö universitet.

Vesna Birkedahl
Vesna är personalvetaren som startade egen förskola, Förskolan Viljan, med målet att bli den bästa förskolan i kommunen. Som huvudman och förskolechef står hon upp för förskolans förutsättningar i olika debattartiklar. Som föreläsare vill hon inspirera och dela med sig av egna erfarenheter. Snart kan hon även kalla sig författare då hon skriver en ledarskapsbok.

Tobias Gyllensvärd
Tobias är IT strateg på Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad, där han ansvarar för den digitala utvecklingen i stadsdelens olika verksamheter. Han har flera års erfarenhet av digitalisering inom utbildningssektorn, är föreläsare och utbildare samt har själv varit pedagog i förskolan och grundskolan, samt IKT- och förskoleutvecklare.

Kristina Henkel
Kristina driver OLIKA och utbildar förskolechefer, pedagoger och skolutvecklare i jämställdhet och normkreativitet – för att skapa en jämlik förskola där alla barn känner sig trygga, får en stark självkänsla och kan använda sin fulla potential. Sedan 2004 har hon drivit frågan om barn, jämställdhet och likabehandling. Kristina har gjort filmer och skrivit böcker, bland annat boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två. Boken kallas av många för en ”kokbok för jämställdhet” eller ”genusbibeln för barn”. Ta del av Kristinas erfarenhet och hennes bästa tips för dig som förskolechef.

Inger Björklund
Ingers är förskolechef för ett område med 8 förskolor i Uppsala kommun med ca. 150 anställda och leder ett team med 4 biträdande förskolechefer och en pedagogista. Det som är framträdande i Ingers chefskap är Lärande för hållbar utveckling och interkulturellt- och normkritiskt förhållningssätt. Hon leder sin verksamhet genom vision och verksamhetsidé där viktiga komponenter är demokratiuppdraget och lärandeuppdraget som hon anser är beroende av varandra

Eleine Eksvärd
Retorikexpert, föreläsare och författare. Eleine pratar om hur når du ut och stärker mötet och förtroendet hos föräldrar och personal.

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan

Bokningsvillkor