Elevhälsa 20192018-10-17T16:28:28+00:00

Project Description

Elevhälsa 2019

15-16 januari 2019 – Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm

Främjande och förebyggande elevhälsoarbete integrerad i hela skolans verksamhet

  • Utveckla möjliggörande processer och strukturer i det vardagsnära elevhälsoarbetet – konkreta metoder för att vända det åtgärdande arbetet till förebyggande insatser
  • Hur strategiskt och organisatoriskt stötta praktiskt i klassrummet och i lärandet utifrån det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget – processer, stöd och struktur
  • Praktisk samverkan som tar elevhälsan från att vara en enskild funktion till att bli en tydligare del av skolans arbete
  • Utveckla elevhälsomöten med fokus på elevhälsans uppdrag och skolans lärandeuppdrag – ledning och styrning för ett mer hållbart, kostnadseffektivt och långsiktigt elevhälsoarbete
  • Så blir elevhälsoarbetet integrerat i det systematiska utvecklingsarbetet och en central funktion i det systematiska kvalitetsarbetet
  • Hjärnans utveckling, motivation och inlärning – senaste forskningen om framgångsfaktorer för elevers utveckling, lärande och hälsa

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 16 januari

”Hälsofrämjande skolutveckling – från åtgärdande arbete på individnivå till insatser som skapar tillgängliga lärmiljöer för alla elever”  under ledning av Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, författare och föreläsare som är flitigt anlitad av kommuner, grund- och gymnasieskolor och av Elevhälsan.se, samt vid olika nationella konferenser.

Datum

Konferens och fördjupning den 15-16 januari 2019

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 21 december: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 21 december: 7990 kr
Före 31 oktober: 6990 kr

Konferensanläggning

Citykonferensen Ingenjörshuset,
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Talare och praktikfall

Kenth Hedevåg
Specialpedagog, pedagogisk handledare, utbildare och föreläsare

Anette Blomqvist
Rektor på Hälsinggårdsskolan, Faluns kommun

Malin Valsö
Leg. psykolog, Elevhälsokonsulterna

Gudrun Löwendahl Björkman
Specialpedagog, författare och föreläsare, GLB Åtgärdsprogram

Torkel Klingberg
Professor i Kognitiv neurovetenskap, Karolinska Inistitutet

Erik Hall
Bitr. rektor med ansvar för elevhälsan, Visättraskolan, Huddinge kommun

Tikki Stanic
BTrygghetsansvarig och kurator, Visättraskolan, Huddinge kommun

Emma Rosengren
Föreläsare och rektor vid Foucaultgymnasiet, Södertälje kommun

Ingrid Hylander
Leg. psykolog, docent i pedagogik, Karolinska Institut

Malin Öhman
Leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi, Motala kommun

Simon Arab
Specialpedagog, Motala kommun

Pia Skott
Lektor i pedagogik med inriktning på skolledarskap, Stockholm universitet

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här


Anmälan

Bokningsvillkor