Elevhälsa 2018 2018-01-11T19:24:55+00:00

Project Description

Elevhälsa 2018

18-19 januari 2018 – Stockholm City Conference Centre, Folkets Hus, Stockholm

Främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot kunskapsmålen

  • Framgångsstrategier för systematiskt arbete där elevhälsan samverkar och är en integrerad del i skolan och skolutvecklingen
  • Hur organisera för en elevhälsa som når hela vägen in i klassrummet – strukturer för lärmiljöer som verkar
    kunskapsutvecklande och hälsofrämjande
  • Ledning och styrning med tydligare koppling mellan elevhälsans uppdrag och skolans lärandeuppdrag – nya grepp för det
    förebyggande och hälsofrämjande arbetet
  • Elevers behov i lärmiljön – förebyggande insatser för ökade möjligheter till koncentration, psykisk hälsa och inlärning
  • Hur systematiskt följa upp och utvärdera effekterna av elevhälsans arbete – säkra att det vi gör ger resultat!

Missa inte!

Micke Gunnarsson, föreläsare, ”Salutogena förhållningssätt och förtroendefulla relationer som främjar hälsa och stöttar eleverna mot kunskapsmål och lärande”

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 19 januari

”Leda och utveckla hälsofrämjande och inkluderande lärmiljöer”– under ledning av Kempe Olsson, rektor och skolutvecklare, Göteborgs stad och Anna Bengtsson specialpedagog och skolutvecklare, Göteborg stad.

Ta del av en inspirerande eftermiddag som ger dig strategier och en modell för att komma vidare med skolutveckling genom elevhälsa.

Datum och pris

Konferens och fördjupning den 18-19 januari 2018

Konferens: 6995 kr
Före 10 november: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 21 december: 8490 kr
Före 10 september: 6990 kr

Konferensanläggning

Folkets Hus, Stockholm City Conference Centre
Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Talare och praktikfall

Åsa Backlund
fil dr i socialt arbete, Stockholms universitet

Magnus Erlandsson
lektor i ledarskap, Malmö universitet

Lena Andersson
rektor, Landskrona Stad

Stina Hyltmark
speciallärare och förstelärare, Landskrona Stad

Hanna Dolck
enhetschef Skolintroduktionen och kurator, Landskrona Stad

Lars Gustafsson
föreläsare och utbildare

Ellen Claesdotter Pettersson
chef för elevhälsan, leg. psykolog, specialist i organisationspsykologi, Bjuvs kommun

Jenny Jakobsson Lundin
leg. psykolog, Haninge kommun

Jens Rosenqvist
skolchef, Linköpings kommun

Maria Kempe Olsson
rektor och skolutvecklare, Göteborgs stad

Anna Bengtsson
specialpedagog och skolutvecklare, Göteborg stad

Kristina Bähr
barnläkarspecialist, Exist

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan