Digital Skolutveckling 2017-09-19T23:38:25+00:00

Project Description

Digital skolutveckling

28-29 november 2017 Bygget Konfefens, Stockholm

Leda och organisera för digital skolutveckling– strategier som säkrar implementeringen av ändringarna i läroplanen med fokus på elevers måluppfyllelse

  • Hur leda och skapa förutsättningar för en digitaliserad skola som möter kraven i nationella IT-strategin och de reviderade styrdokumenten?
  • Programmering som effektivt undervisningsstöd i flera ämnen – ny möjlighet för eleverna till bättre förståelse och nödvändig kunskap för att verka i ett digitalt samhälle
  • Från digital konsument till producent – stärk elevernas källkritiska förmåga och färdighet för en mer medveten och kritisk informationssökning
  • Kollegiala lärandeprocesser med tydligare dela-kultur – gemensamma strukturer som säkerställer alla lärares
    digitala kompetens
  • Praktiskt samarbetskoncept mellan skola och bibliotek som stärker elevens användning av internet och digitala resurser – bibliotekariens nya roll i en digitaliserad skola
  • Läraren som processtödjare av digital undervisning – våga stärka, förändra och förädla undervisningen!

Separat bokningsbar fördjupningseftermiddag den 29 november

Digitala verktyg för redovisningar och presentationer – så här kan man göra!

Välkommen till en inspirerande fördjupning där du får ta del av hur man med hjälp av digitala verktyg kan skapa redovisningar och presentationer som ökar elevernas engagemang men också kunskap om modern teknik. Under eftermiddagen ges flera konkreta exempel för grundskola och gymnasieskola. Du får testa några av de digitala verktyg och appar som presenteras.

Under ledning av Jenny Edvardsson,  gymnasielärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Datum

Konferens och fördjupning den 28-29 november 2017

Pris

Konferens: 6995 kr
Före 27 oktober: 5995 kr

Fördjupning: 2495 kr

Konferens + fördjupning: 9490 kr
Före 27 oktober: 7990 kr
Före 26 september: 6990 kr

Konferensanläggning

Bygget konferens

Norrlandsgatan 11, Stockholm

Talare och praktikfall

Sara Bruun
Språklärare och IKT-pedagog, Höörs kommun

Malin Frykman
Utvecklingsledare grundskola, Kungälvs kommun

Josef Sahlin
förstelärare och skolbibliotekarie, Årstaskolan, Stockholm

Eva Hygge
förstelärare, Gustav Vasa skola, Stockholm 

Urban Segrén
förstelärare, Gustav Vasa skola, Stockholm

Kristina Alexanderson
projektledare för digital kompetens, Internetstiftelsen i Sverige

Sara Viljosson
rektor, Internationella Engelska Skolan Järfälla

Ulrika Ryan
leg. lärare och doktorand, Malmö högskola

Jenny Edvardsson
förstelärare svenska, språkutveckling och IKT, Wendesgymnasiet, Kristianstad

Linda Starenhed
lärare, Alviksskolan, Luleå

Katarina Eriksson
förstelärare, Alviksskolan, Luleå

Broschyr

Ladda ner fullständigt program här

Anmälan