Allmänna villkor 2016-12-14T11:40:18+00:00

Nedan hittar du information om de villkor som gäller i samband med deltagande i våra konferenser.

Bokningsbekräftelse

Efter anmälan får du en bekräftelse per mail samt faktura som ska vara betald innan konferensen konferensdatumet,

Betalningsvillkor

Alla priser anges exkl. moms. Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Hela anmälningsavgiften ska vara betald innan konferensdatumet. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjemålsränta med 10 %

Avbokningsvillkor

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr.

Förbehåll

Kompetento reserverar sig för eventuella ändringar i programmet som t.ex ändring i av lokal eller byte av enstaka talare samt möjlighet att ställa in konferensen senast 14 dagar innan konferensdatumet. Vid inställt evenemang har deltagaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp

Force Majeure

Kompetento ansvarar ej för skada som beror av t.ex. myndighets åtgärd, naturkatastrof, krig, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll. Vi är ej heller ansvariga för skada i de fall då utbildning helt eller delvis måste ställas in p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.